Toimintasuunnitelma

YHDISTYKSEN TOIMINTA

Kuukausitapaamisia pidetään 9 kertaa vuodessa, viisi keväällä ja neljä syksyllä. Niihin järjestetään erilaista ohjelmaa kutsumalla asiantuntijoita pitämään kiinnostavia esitelmiä elämän eri aloilta. 

Suunnittelemme erilaista virkistystoimintaa kuten teatteri- ja konserttimatkoja, tutustumiskäyntejä ja ulkoilutapahtumia huomioiden jäsenistön toiveet.  

Perustamme aktivointiryhmän, jonka tehtävänä on passiivisten jäsenten tavoittamiseksi/tervehtimiseksi.

Kutsumme vuoden aikana liittyneet uudet jäsenet  syksyllä yhteiseen tapaamiseen.

Yhdistyksessä toimii viisi kerhoa; kortti-  ja muistikerhot henkisen suorituskyvyn virkistämiseen sekä keila- ja liikuntakerhot fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen, sekä DIGI-kerho auttamaan jäseniämme hankkimaan ja ylläpitämään taitojaan digipalvelujen ja sosiaalisen median käytössä. 

Pyrimme löytämään ja järjestämään jäsenten toivomaa muuta sosiaalista yhdessäoloa mahdollistavaa toimintaa.

Kannustamme jäseniä osallistumaan matkoihin, retkiin ja muihin tapahtumiin.

Pidämme aktiivisesti yhteyttä kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostoon. Huolehdimme myös hyvistä suhteista kaupungin ja seurakunnan virka- ja luottamushenkilöihin. Pyrimme näin luomaan edellytyksiä  ikäihmisiä koskevaan kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen. 

Jäsenmäärän kasvattaminen on  tärkeää toimintamme elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi, siksi toivomme kaikkien jäsenten kutsuvan ystäviään ja tuttaviaan mukaan osallistumaan erilaisiin   tapahtumiimme ja samalla tutustumaan toimintaamme.

Kehitämme jatkuvasti yhdistyksen viestintää. Jo vakiintuneessa käytössä on Akaan Senioriposti, jonka avulla jäsenistömme saa ajantasaista ja täsmällistä tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.   

Yhdistyksen verkkosivut ovat edelleen tärkein tiedotuskanavamme, johon pyrimme kokoamaan tapahtumiin ja toimintaan liittyvien tärkeiden ja kiinnostavien asioiden sisältöjä laajasti. 

Akaan Seudun MeNyt palsta on  lähiajan tapahtmien ja mahdollisten muutosten ilmoituskanava. 

Jäsentiedote lähetetään edelleen perinteiseen tapaan paperikirjeenä kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskausien alussa. 

Jäseniä huomioimme heidän merkkipäivinään. 

Hallinto 

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun 15 päivään mennessä.  

Syyskokous, joka on pidettävä marraskuun 15 päivään mennessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan n. 8 -10 kertaa toimintakauden aikana.

Hallitus tulee ilmoittamaan kirjallisesti tärkeistä tapahtumista kuukausitapahtumien yhteydessä ja lähettää Akaan Senioriposti-tiedotteita MailChimp-sähköpostilla.

Yhdistyksen tilinumero:

Osuuspankki FI63 5472 0440 0216 06

Yhdistyksen nettiosoite: www.akaa.senioriyhdistys.fi

Yhdistyksen sähköposti: akaa.senioriyhdistys.fi@gmail.com

Pirkanmaan senioripiirin nettiosoite: www.pirkanmaan senioripiiri.fi

Senioriliiton nettiosoite: www.senioriliitto.fi