Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


Paikallisesti Akaan kunnassa
Akaaseen on perustettu 1.7.2013 voimaan tulleen lain vaatima Vanhus- ja vammaisneuvosto, johon kuuluu puheenjohtaja + 6 jäsentä ja heille kullekin varajäsen. Puheenjohtajana toimii kaudella 2017-2019 Lea Helin Akaan seudun invalidit ry:stä.  Martti Nykänen Akaan kansalliset seniorit ry:stä valittiin Kaija Lehtimäen varajäseneksi. On tärkeää, että jäsenistömme ja myöskin muut ikäihmiset tuovat esille ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä koskevia asioita kuten epäkohtia ja parannusehdotuksia.

Alueellisesti Pirkanmaan kansallinen senioripiiri 

​​​​​​​Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.