YHDISTYKSEN TOIMINTA

YLEISTÄ

Vuosi 2024 on yhdistyksemme 52. toimintavuosi. Yhdistyksemme kuuluu Pirkanmaan kansalliseen senioripiiriin ja on Kansallinen senioriliitto ry:n yksi 165:sta paikallisyhdistyksestä.

Yhdistyksemme tavoitteena on jo vakiintuneen tavan mukaan olla yhdyssiteenä Akaassa ja sen lähiympäristössä asuvien ja vapaa-aikaansa viettävien eläkeläisten ja ikääntyvien ihmisten kesken. Haluamme tukea jäsentemme elämänlaadun ylläpitämistä ja edistää heidän sekä henkistä että fyysistä hyvinvointiaan järjestämällä itse erilaisia tapahtumia ja osallistumalla muiden järjestämiin tapahtumiin.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Hallinto 

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun 15 päivään mennessä ja syyskokous, joka on pidettävä marraskuun 15 päivään mennessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan n. 8 -10 kertaa toimintakauden aikana.

YHDISTYKSEN OMA TOIMINTA

Kuukausitapaamisia pidetään 9 kertaa vuodessa, viisi keväällä ja neljä syksyllä. Niihin järjestetään erilaista ohjelmaa kutsumalla asiantuntijoita pitämään kiinnostavia esitelmiä elämän eri aloilta. 

Suunnittelemme erilaista virkistystoimintaa kuten teatteri- ja konserttimatkoja, tutustumiskäyntejä ja ulkoilutapahtumia huomioiden jäsenistön toiveet.  

Perustamme aktivointiryhmän, jonka tehtävänä on passiivisten jäsenten tavoittamiseksi/tervehtimiseksi.

Kutsumme vuoden aikana liittyneet uudet jäsenet  syksyllä yhteiseen tapaamiseen.

Yhdistyksessä toimii viisi kerhoa; kortti-  ja muistikerhot henkisen suorituskyvyn virkistämiseen sekä keila- ja liikuntakerhot fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Pyrimme löytämään ja järjestämään jäsenten toivomaa muuta sosiaalista yhdessäoloa mahdollistavaa toimintaa.

Kannustamme jäseniä osallistumaan matkoihin, retkiin ja muihin tapahtumiin.

Pidämme aktiivisesti yhteyttä kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostoon. Huolehdimme myös hyvistä suhteista kaupungin ja seurakunnan virka- ja luottamushenkilöihin. Pyrimme näin luomaan edellytyksiä  ikäihmisiä koskevaan kunnalliseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. 

Jäsenmäärän kasvattaminen on  tärkeää toimintamme elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi, siksi toivomme kaikkien jäsenten kutsuvan ystäviään ja tuttaviaan mukaan osallistumaan erilaisiin  tapahtumiimme ja samalla tutustumaan toimintaamme.

Kehitämme jatkuvasti yhdistyksen viestintää. Jo vakiintuneessa käytössä on Akaan Senioriposti, joka jaetaan sähköpostina kaikille osoitteensa antaneille jäsenillemme. Sen avulla jäsenistömme saa ajantasaista ja täsmällistä tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.   

Yhdistyksen verkkosivut ovat edelleen tärkeä tiedotuskanavamme, johon pyrimme kokoamaan tapahtumiin ja toimintaan liittyvien tärkeiden ja kiinnostavien asioiden sisältöjä laajasti. 

Akaan Seudun MeNyt palsta on  lähiajan tapahtumien ja mahdollisten muutosten ilmoituskanava. 

Jäsentiedote lähetetään  sähköpostina tai edelleen perinteiseen tapaan paperikirjeenä,  jos sähköpostiosoitetta ei ole käytössä,  kerran vuodessa. 

Jäseniä huomioimme heidän merkkipäivinään.