Yhdistyksen 45-vuotisjuhlien kuvia

Apuvälinemessuilla 7.-9.11. 2019