8.12.21

Kuvia yhdistyksen SENIORILIITTO 50 VUOTTA tapahtumasta
24.11.2021 

Yhdistyksen pikkujoulumatka Karvialle Anne Mattilan taidekahvilaan.


                                      


   Yhdistyksen 45-vuotisjuhlien kuvia vuodelta 2017

Ansioituneita senioreita muistetaan ansiomerkein
Mielipiteiden vaihtoa Senioriliiton puheenjohtan Anneli Tainan kanssa.